Historie ◊ Forside |

Velkommen

Udlejning

Bankospil

Historie

Vedtægter

Bestyrelsen

Vejviser

 

Skalbjerg
Borger- & Klubhus
fest og fællesskab
midt i Danmark ▫
▫ tæt på motorvej ▫
▫ tæt på tog og bus ▫
▫ få meter til natur ▫
▫ vandre-/cykelture ▫

Historien om Skalbjerg Borger- & Klubhus  os

Indvielse 8. oktober 1988
20-års jubilæet for indvielsen af Borger- & Klubhuset blev markerer med åbent hus lørdag den 11. oktober kl. 11 – 17, hvor der blev budt på et lettere traktement og underholdning.
Underholdningen bestod bl.a. af en såkaldt ”rev-selsesbænk”, hvor ældre lokale aktører ”drøftede” emner og personer fra husets etablering og historie fremført i bedste revy-stil.

Bestyrelsen ved indvielsen
Første formand var Allan Sørensen, der blev afløst af Teddy Hansen, som også var formand i en årrække efter husets ibrugtagning i 1988.

Ved indvielsen bestod bestyrelsen af Teddy Hansen, Tommy Hansen, Tommy Madsen, Erling Pedersen, Allan Sørensen, Flemming Bruun og Thorleif Rasmussen.

Skalbjerg Boldklubs Sportsfond
Starten på huset var dannelsen af Skalbjerg Boldklubs Sportsfond i 1985. Her blev der gennem et samarbejde med Vissenbjerg Bank (Totalbanken) repræsenteret ved Keld Alsholm fremskaffet 100.000 kr. som startkapital gennem lån fra borgerne i form af lånebeviser på 1000 kr. stykket.

Tilbagebetalingen foregik uden renter og gennem udtrækning en gang årligt gennem 4 år 1988 – 1991.

Sportsfondens bestyrelse bestod af Allan Sørensen, Bent Knudsen, Flemming Bruun og Teddy Hansen.

Om byggeriet
Om byggeriet fortæller Teddy, der igen i 2008 er formand for huset, at huset blev indviet med 347 kvm., som senere blev forøget med mere plads til klubhusdelen.

Omkring 30 frivillige var involveret i byggeriet, der jævnlig blev ramt af dårligt vejr, som ødelagde tidsplanen, da der var tale om en meget høj grad af fritidsarbejde, men med en stor opbakning fra lokale  håndværkere, entreprenører og landmænd.

Udover klubhusdelen består huset af en sal, køkken mødelokale og toiletter. Det udlejes bl.a. til private fester og til det ugentlige bankospil. Til bankospillet onsdag den 8. oktober serveres der i anledning af jubilæet lagkage til bankospillerne.

Stemningsfotos fra jubilæet den 11. oktober 2008

Et hus bygges - med sang der passer til

- og hele 'koret' fra revsebænken...

Lidt flere historier

Ildsjælen Anni blev belønnet
I pausen i bankospillet onsdag den 22. december 2010 blev Anni Jørgensen belønnet for sin indsats. Anni har gennem 17 år klaret udlejning af borgerhuset, indkøb til huset og til bankospil, men også organiseret rengøring af huset m.m.
"Du kan aldrig blive Årets SBer eller Årets Skalbjergenser", sagde Teddy Hansen (Anni bor i Bred). "Du er en ildsjæl, der aldrig svigter, men heller ikke bliver belønnet for den store indsats du yder. Du har dine meningers mod, og du fortjener en erkendtlighed for alt det du gør for huset her! Derfor har vi i bestyrelsen købt et gavekort til et weekendophold på Rudbøl Grænsekro for dig og Ib."


Anni Jørgensen modtog gavekortet af kasserer Niels Jørgen Fjord efter formand Teddy Hansens takketale

 


Borgerhusets formand, Teddy Hansen


Revsebænken fortæller Skalbjerg-NYT og gammelt med vid og bid


Tak til Dorrit, der stod for tekst.

 

◊ Skalbjerg Borger- & Klubhus - Havelundvej 2 - Skalbjerg - 5492 Vissenbjerg ◊ anib@live.dk