Historie

Indvielse 8. oktober 1988

20-års jubilæet for indvielsen af Borger- & Klubhuset blev markerer med åbent hus lørdag den 11. oktober kl. 11 – 17, hvor der blev budt på et lettere traktement og underholdning.

Underholdningen bestod bl.a. af en såkaldt ”rev-selsesbænk”, hvor ældre lokale aktører ”drøftede” emner og personer fra husets etablering og historie fremført i bedste revy-stil. 


Skalbjerg Boldklubs Sportsfond

Starten på huset var dannelsen af Skalbjerg Boldklubs Sportsfond i 1985. Her blev der gennem et samarbejde med Vissenbjerg Bank (Totalbanken) repræsenteret ved Keld Alsholm fremskaffet 100.000 kr. som startkapital gennem lån fra borgerne i form af lånebeviser på 1000 kr. stykket.

Tilbagebetalingen foregik uden renter og gennem udtrækning en gang årligt gennem 4 år 1988 – 1991.

Sportsfondens bestyrelse bestod af Allan Sørensen, Bent Knudsen, Flemming Bruun og Teddy Hansen.

Om byggeriet

Om byggeriet fortæller Teddy, der igen i 2008 er formand for huset, at huset blev indviet med 347 kvm., som senere blev forøget med mere plads til klubhusdelen.

Omkring 30 frivillige var involveret i byggeriet, der jævnlig blev ramt af dårligt vejr, som ødelagde tidsplanen, da der var tale om en meget høj grad af fritidsarbejde, men med en stor opbakning fra lokale  håndværkere, entreprenører og landmænd.

Udover klubhusdelen består huset af en sal, køkken mødelokale og toiletter. Det udlejes bl.a. til private fester og til det ugentlige bankospil. Til bankospillet onsdag den 8. oktober serveres der i anledning af jubilæet lagkage til bankospillerne.